క్రిస్టోఫర్ హిచిన్స్ మరణం


క్రిస్టోఫర్ హిచిన్స్                            Presenting Telugu translation of God is not great to him in Washington DC

గొప్ప రచయిత, మానవవాది,జర్నలిస్ట్,రచయిత,హిచిన్స్ క్రిస్టోఫర్ 2011 డిసెంబర్ 15 న చనిపోవడం సెక్యులర్ లోకానికి చాలా లోటు. ఆయన రచన గాడ్ ఈజ్ నాట్ గ్రేట్ ను నేను తెలుగులోకి అనువదించి, ఆయన అనుమతితో ప్రచురించి ,2010లో వాషింగ్ టన్ శాస్త్రీయ పరిశీలన వారి సభలో ఆయనకు బహూకరించాను. తొలుత 2008లో ప్రపంచ నాస్తిక సభలో కలసి చాలాసేపు ముచ్చటించాను .మార్గరెట్ డౌనీ  ఏర్పరిచిన ఆ సభసందర్భంగా నాతో తన భారత పర్యటన అనుభవాలు చెప్పి మరోసారి రావాలని వుందన్నారు. చాల శక్తివంతమైన రచయిత.

No comments:

Post a Comment