సూక్ష్మ రహస్యాలు


సూక్ష్మ రహస్యాలు
కంటికి కనిపించే దుమ్ము ధూళి పూర్వం నుండీ నేటి వరకూ అందరూ చూస్తున్నదే. దుమ్ము పీల్చకుండా ముక్కుకు బట్ట అడ్డం పెట్టుకుంటారు. మనకు కనిపించే ఏ వస్తువునైనా ముక్కలుగా చేస్తూ పోతే, అతి చిన్నవిగా చేయవచ్చు. ఒక దశలో అంతకు మించి యిక చిన్నవి చేయలేం అనిపిస్తుంది.
పూర్వం గ్రీకులు యీ సూక్ష్మ విభజన ఆలోచించారు. డెమోక్రటిక్ తాత్వికుడు యీ విషయం పరిశీలించాడు. ఒక దశ వరకే విభజించగలం అన్నాడు. అణువులు గురించి ఆలోచించారు.
దుమ్ము ధూళి అన్నాం కదా. దుమ్ము రేణువుల కణాలు కంటికి కనిపించవు. అంత చిన్న కణాలలో సూక్ష్మ క్రిములుంటాయంటే నమ్మలేం. కాని వుంటాయి. అలాంటి సూక్ష్మ క్రిములకంటే యింకా చిన్నవి అణువులు.
సర్వాంతర్యామి, సర్వజ్ఞుడు అని అన్ని మతాల వారు నమ్మే దేవుళ్ళు చెప్పినవే పవిత్ర గ్రంథాలన్నారు గదా. అయినా వాటిలో సూక్ష్మ జీవుల ప్రస్తావన లేదు. అలా దేవుళ్ళకు కనిపించని జీవులు విశ్వవ్యాప్తంగా వున్నాయి.
శాస్త్రజ్ఞులు యీ సూక్ష్మ జీవుల్ని పరిశీలించి తెలుసుకున్నారు. మనకు చెప్పారు. ఇంకా కొత్తగా బయటపడుతున్న వాటి గురించి ఎప్పటికప్పుడు వెల్లడిస్తూనే వున్నారు.
విశ్వమంతటా ఘన, ద్రవ, గాస్ పదార్థాలున్నాయి.
ప్రకృతిలో యించుమించు 90 మూల ఎలిమెంట్స్ వున్నాయి. మరో 10కి పైగా పరిశోధనాలయాలలో కనుగొన్నారు. ఆక్సిజన్, హైడ్రోజన్, ఇనుము, ఇత్తడి, బంగారం, బొగ్గు పాదరసం యివన్నీ పదార్థాలే. వీటి అణువులు కలుస్తాయి. మనం పీల్చే ఆక్సిజన్ రెండు అణువుల సముదాయం.
అణువుల్ని పరిశీలించి అనేక విశేషాలు కనుగొన్నారు. ఇది ఇంకా సాగుతూనే వుంది. అణు విభజన వలన అందులో ప్రొటాన్లు, న్యూట్రాన్లు వున్నాయని తెలిసింది. ఎలక్ట్రాన్స్ సంగతి తెలుసుకున్నారు. విధ్వంసక ఆయుధం వంటి ఆటంబాంబులు ప్రజోపయోగకరమైన అణుశక్తి కూడా కనుగొన్నారు. కార్బన్ ఉపయోగాలు ఎన్నో బయట పడ్డాయి. రసాయన శాస్త్రంలో కార్బన్ కు ప్రత్యేకత వుంది. దీనిని ఆర్గానిక్ విభజన అన్నారు. జీవంకు మూలం యీ జీవ రసాయనికమే.
తరచి చూస్తుంటే సూక్ష్మలోక రహస్యాలు అనంతంగా బయట పడుతున్నాయి. విశ్వవ్యాప్తంగా పదార్థం అంతా ప్రోటాన్లు, ఎలక్ట్రాన్లు, న్యూట్రాన్స్ అనే మూడింటితో నిండి వుంది. ఇదంతా మాయగా అనిపిస్తుంది. కాని వాస్తవం.
(సుప్రసిద్ధ పరిణామ శాస్త్రజ్ఞుడు రిచర్డ్ డాకిన్స్ యిప్పుడే వెలువరించిన ది మాజిక్ ఆఫ్ రియాలిటీ ఆధారంగా నరిసెట్టి ఇన్నయ్య రచన).

No comments:

Post a Comment