వికీపీడీయా లో అబద్దాల వేట నిజాల బాట వ్యాసాల పుస్తకమంతా పెట్టడం విశేషం లింక్ నొక్కండి

1 comment:

taddi gourunaidu said...

సైన్స్ గురిచి అర్ధం కావాలంటే ముందు ఇటువంటి పుస్తకాలు చదవాలి....ఈ పుస్తకం అధ్భుతం...

Post a Comment