అడవిగాచిన వెన్నెల

అడవిగాచిన వెన్నెల తెలుగు అనువాదం వెనిగళ్ళ కోమల చేయగా పాఠక లోకం బాగ స్వీకరించింది. ఇంగ్లిష్ లో యంగ్ చాంగ్ పుస్తకం మిలియన్స్ లో పోయింది.తెలుగు పుస్తకాన్ని పారదర్సి బ్లాగ్లో పెట్టారు.
Link for Telugu tranalation of Wild Swans  ఇ బుక్ లింక్


http://paradarsi.wordpress.com/2011/07/04/%e0%b0%85%e0%b0%a1%e0%b0%b5%e0%b0%bf%e0%b0%97%e0%b0%be%e0%b0%9a%e0%b0%bf%e0%b0%a8-%e0%b0%b5%e0%b1%86%e0%b0%a8%e0%b1%8d%e0%b0%a8%e0%b1%86%e0%b0%b2/
Telugu version by Komala Venigalla

No comments:

Post a Comment