అడవిగాచిన వెన్నెల ఇ బుక్


అడవిగాచిన వెన్నెల పుస్తకం ఇంగ్లిష్ లో వైల్డ్ స్వాన్స్ అనే పేరిట యంగ్ చాంగ్ రాయగా కొమల వెనిగళ్ళ తెనిగించారు. రంగనాయకమ్మ దీనిపై చాలా పెద్ద సమీక్ష ఆంధ్ర ప్రభలో రాశారు. ఇది ఇ బుక్ గా చదవడానిక్ లింక్ ఇస్తున్నాము
here is the link. Please click on it to go to the book.
http://paradarsi.wordpress.com/2011/07/04/%e0%b0%85%e0%b0%a1%e0%b0%b5%e0%b0%bf%e0%b0%97%e0%b0%be%e0%b0%9a%e0%b0%bf%e0%b0%a8-%e0%b0%b5%e0%b1%86%e0%b0%a8%e0%b1%8d%e0%b0%a8%e0%b1%86%e0%b0%b2/

3 comments:

కెక్యూబ్ వర్మ said...

where is that link Sir..

కెక్యూబ్ వర్మ said...

Thanq Sir...ఓ గొప్ప పుస్తకాన్ని ఇలా లభింపజేసినందుకు ధన్యవాదాలు..

innaiah said...

link for ebook
http://paradarsi.wordpress.com/2011/07/04/%e0%b0%85%e0%b0%a1%e0%b0%b5%e0%b0%bf%e0%b0%97%e0%b0%be%e0%b0%9a%e0%b0%bf%e0%b0%a8-%e0%b0%b5%e0%b1%86%e0%b0%a8%e0%b1%8d%e0%b0%a8%e0%b1%86%e0%b0%b2/

Post a Comment