దేవుదున్నాడా? ముత్తేవి రవీంద్రనాథ్ గ్రంథం

దేవుదున్నాడా 
ముత్తేవి రవీంద్రనాథ్ 
గ్రంథం జనవరి 6 -2015 విజయవాడ,ఇండియ పుస్తకప్రదర్శన లో ఆవిష్కరణ
సాయంత్రం- హేతువాద పత్రిక సంపాదకుడు రావిపూడి వెంకటాద్రి  ప్రసంగం

writer

No comments:

Post a Comment