అప్పాజొస్యుల వెభ్ సైట్లో ఇన్నయ్య రచనలు పెట్టారు.గమనించండి

http://www.avkf.org/BookLink/view_authors.php?cat_id=3484 డాక్టర్ నరిసెట్టి ఇన్నయ్యగారి జీవిత చరిత్ర "మానవవాద జర్నలిస్టు జర్నీ ఇండియా నుండి అమెరికా వరకు", స్వేచ్ఛాలోచన "వ్యాససంపుటి నమ్మి చెడినవారికోసం" పుస్తకాలను ఈ లింకులో (68 నెంబరు నొక్కండి

No comments:

Post a Comment